Wythnos Siarad Arian

Os ydych yn ei chael hi’n anodd siarad am arian, nid ydych ar eich pen eich hun. Dyma pam rydym bob blwyddyn yn annog pobl i fod yn agored am eu cyllidau. Trwy gael sgwrs, gallwch wella’ch lles corfforol, meddyliol, ac ariannol.

 

Wythnos Siarad Arian 2022: 7 Tachwedd.

Mae addysg ariannol gartref neu ysgol yn paratoi’r ffordd i blant a phobl ifanc ar gyfer dyfodol ariannol mwy disglair, ond nid yw miliynau o rieni a gofalwyr yn siarad yn agored â’u plant am faterion ariannol.

Cadw’n dawel am arian?

Defnyddiwch y teclyn Cam wrth Gam O’r Soffa i Ffitrwydd Ariannol ar wefan HelpwrArian i’ch helpu i ddechrau sgwrs am arian gyda phlant 3+ oed.

 

Defnyddiwch ein pecyn cyfranogi i’ch helpu i ddechrau sgwrs mewn unrhyw sefyllfa, gan gynnwys:

Lawrlwytho

Wrth i ni adfer o’r pandemic COVID-19, mae’n bwysicach nag erioed ein bod yn cael y cymorth i’r pryderon ariannol y mae wedi’u dwyn i’r amlwg.

Mae effaith y pandemig wedi ei gwneud yn bwysicach byth i ddechrau sgyrsiau am arian.

Mae ymchwil yn dangos bod pobl sy’n siarad am arian:

  • yn gwneud penderfyniadau ariannol gwell â llai o risg
  • yn mwynhau perthnasau personol cryfach
  • yn helpu eu plant i ffurfio arferion arian da gydol oes
  • yn teimlo llai o straen a phryder, a’u bod â mwy o reolaeth.

Mae meithrin sgyrsiau am arian yn ein bywydau bob dydd hefyd yn ein helpu i fagu hyder ariannol a gwytnwch i wynebu beth bynnag a ddaw ar ein traws yn y dyfodol.

Defnyddiwch ein canllawiau ar-lein i’ch helpu i ddechrau sgyrsiau am arian â’ch:

Os yw eich partner neu’ch teulu’n rheoli eich mynediad i’ch arian, neu’n mynd i ddyled yn eich enw, mae’n gamdrin ariannol. Ond nid oes angen brwydro ymlaen ar eich pen eich hun. Dyma rai o’r pethau gallwch wneud a ble i fynd am help a chymorth.

HelpwrArian: Canllawiau arian a phensiwn diduedd am ddim

Mae HelpwrArian yma i wneud eich arian a'ch dewisiadau pensiwn yn gliriach. Yma i'ch rhoi mewn rheolaeth gyda chymorth diduedd sydd ar eich ochr chi ac yn rhydd i'w ddefnyddio.

 
Back To Top

Coronafeirws – beth mae’n ei olygu i chi

Darganfyddwch beth mae gennych hawl iddo